Stubbfräsning i Stockholm

Stubbfräsning är ett kostnadseffektivt och skonsamt sätt att avlägsna stubbar. Vår smalaste fräs kommer genom endast 75cm breda grindhål. Låg vikt och ett lågt marktryck gör att maskinerna är skonsamma mot din gräsmatta. Vi använder oss vid behov av skydd som vi ställer upp runt stubben vid behov för att undvika att träflisor flyger iväg vilket är viktigt om stubben är i närheten av exempelvis hus eller fordon. Vi fräser smidigt ner dina oönskade stubbar minst 15 cm under marknivå. Önskar du att vi fräser djupare eller byter ut jord och förbereder exempelvis för trädplantering så ordnar vi det också. Inget uppdrag är omöjligt. Oftast går det att lägga ramper i trappor och om det inte räcker anlitar vi kranbil och lyfter in och ut fräsen.

Kan vi hjälpa dig?

Har du en stubbe du vill bli av med så tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper dig även med övriga tjänster i trädgården/parken. Vi är flexibla och lösningsorienterade och tar oss an alla typer av uppdrag.

Kontakta oss