Övriga tjänster

Vi hjälper dig med hela trädgården.

Stubbgänget erbjuder även övriga tjänster så som trädfällning, beskärning, plantering med mera. Tveka inte att höra er för just era behov. Vi fräser smidigt ner dina oönskade stubbar minst 15 cm under marknivå. Önskar du att vi fräser djupare eller byter ut jord och förbereder exempelvis för trädplantering så ordnar vi det också. Inget uppdrag är omöjligt. Oftast går det att lägga ramper i trappor och om det inte räcker anlitar vi kranbil och lyfter in och ut fräsen.

Trädvård

Det var med fruktträdsbeskärning som det en gång i tiden startade. Efter avslutad trädgårdsutbildning startade verksamheten med fruktträdsbeskärning. Därifrån har verksamheten utvecklats men vi hjälper fortfarande gärna till med dina fruktträd, prydnadsträd eller större parkträd. Vi samarbetar även med klättrande arborister som hjälper oss när vår egen kapacitet inte räcker till.

Häckklippning

Beskärning av häckar är trevliga uppdrag. En rak och välansad häck ger ett välvårdat intryck av trädgården. Vi hjälper dig gärna med detta.


Plantering

Vi utför planteringsuppdrag stora som små både till dig som privatperson men även till större uppdragsgivare. Vi hjälper dig att köpa in och leverera växterna. Och behöver du gräva ur och fylla på med ny jord så gör vi det också.