Kontakta oss

Sekretesspolicy

Genom att använda webbplatserna www.stubbganget.se godkänner du att Stubbgänget använder dina personuppgifter enligt denna sekretesspolicy. Stubbgänget respekterar fullständigt alla önskemål om att hålla personuppgifter som visas online konfidentiella. Vi är medvetna om behovet av att skydda och hantera alla personuppgifter som vi tar emot på ett lämpligt sätt. Om du inte godkänner sekretesspolicyn ska du inte använda vår webbplats.  

Personuppgifter

Med personuppgifter menas information som kan användas för att identifiera en individ. Detta inkluderar men är inte begränsat till en persons för- och efternamn, ålder, kön, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation relaterad till personens hem eller arbetsplats.  

Vilka personuppgifter samlar vi in och bearbetar?

Som regel kan du besöka webbplatsen utan att tala om för oss vem du är eller avslöja någon av dina personuppgifter. Stubbgänget behöver dock vissa personuppgifter för att till exempel upprätthålla kundrelation. Stubbgänget samlar in och bearbetar information om dig när du fyller i formulär på vår webbplats samt när du beställer tjänster via telefon eller mail.   Stubbgänget samlar endast in de personuppgifter som krävs (t.ex. e-postadress och namn) för att utföra den tjänst som du begär. Vi behöver registrera personuppgifter för att med hjälp av Google Analytics samt Facebook pixel analysera hur webbplatsen används.

Vem får tillgång till personuppgifterna?

Personuppgifter som skickas blir endast tillgängliga för internt bruk. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part. I vår strävan att ytterligare utveckla och förbättra Consignors webbplatser samlar vi in statistik om användningen av sidorna. Statistiken används i sammanslagen form, t.ex. för att se vilka sidor som besöks oftast och vilka webbläsare som är vanligast bland våra kunder.

Kontakt samt granskning och uppdatering av sekretesspolicyn

Stubbgänget åtar sig att fortlöpande uppfylla de lagstadgade kraven för sekretesskydd. Du får gärna kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om vår sekretesspolicy eller om hur vi använder dina personuppgifter.